RSS Feed generator

RSS Feed Junushoff

[Valid RSS]

Een RSS die <pubDate> bevat die in de toekomst liggen kan niet gevalideerd worden. Daarom publiceren we ook een niet gevalideerde feed.

Deze feed gebruikt genoemde tag voor het tonen van event data. Deze liggen over het algemeen in de toekomst. Bij stricte validatie is dit verboden omdat deze tag de publicatiedtum van de feed moet bevatten en die kan nooit in de toekomst liggen. Sommige RSS plugins geven de mogelijkheid de pubDate te tonen en soms worden ze dan voor andere doeleinden gebruikt. Zo ook bij deze feed.